Logisztikai Központ Daruszentmiklós – Az Európai Unió támogatásával

Pályázat neve:

Új Széchenyi Terv – Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése


Pályázati azonosító:

GOP-3.2.1-11-2012-0015


Projekt megnevezése:

Logisztikai központ létrehozása Daruszentmiklóson, alumíniumipari félkész termékek raktárszolgáltatásának céljából


Projekt adatai:

Beruházás helye: Közép-Dunántúl, Fejér megye, Daruszentmiklós
Megítélt összeg: 250.000.000,- HUF
Támogatás aránya: 31,97%

Támogatási döntés dátuma: 2012.06.18.
Projekt megvalósítás tényleges kezdete: 2013.05.30.
Projekt megvalósítás tényleges befejezése: 2014.06.30.


Kedvezményezett:

Ingrid L. Blecha Gesellschaft m.b.H. Magyarországi Fióktelepe
2423 Daruszentmiklós, Fő u. 189/A.
www.blecha.hu

office@blecha.at


Irányító Hatóság:

GFP IH – Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Irányító Hatóság

1139 Budapest, Váci út 83.
www.szechenyi2020.hu

www.palyazat.gov.hu


Közreműködő szervezet:

NGM GFP Ügyfélszolgálata                                       
1139 Budapest, Váci út 81-83.
gazdasagfejlesztes@ngm.gov.hu                                                          

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

1139 Budapest, Váci út 83.
CenterPoint 2 Irodaház fszt.
www.magzrt.hu


Projekt leírása: 

Az 1986 óta működő Ingrid L. Blecha Ges.m.b.H. egy osztrák családi vállalkozás Alsó-Ausztriában, tulajdonosai a Blecha és Heck család.

Alumínium profilok és rudak kereskedelmével, raktározásával és darabolásával foglalkozunk. Bő kínálatunkat egyedi, jogvédett kerítésrendszerünk teszi gazdagabbá. 

A közel 40.000 m²-es ausztriai központ területén  jelenleg 70 munkatárs dolgozik. Eladásunk felét  (kb. 14,4 Mill. €) külföldi értékesítésünk teszi ki.

Jelenleg 60 országba exportálunk világszerte,  a nálunk rendelt termékeket közvetlen  Neunkirchenből szállítjuk.

Export eladásunk jelentős részét a magyarországi értékesítés teszi ki,  ezért 2010-ben azzal a céllal alapítottuk meg  a magyar leányvállalatunkat, hogy a jövőben a magyar piacot, valamint a szomszédos országok - mint Románia és Horvátország - piacát közvetlenül egy dél-kelet európai telephelyről lássuk el.

A legtöbb profilunk - melyeket értékesítünk - 6 méteres, vagy annál hosszabb. A tárolás, elosztás és csomagolás nagy helyet igényel,  melyet a logisztikai központunk mérete is tükröz majd. Raktárcsarnokunk  teheratóval könnyen megközelíthető helyen fekszik. Nem utolsó sorban, a döntésünk során fontos szerepet játszott a lakósok és a Polgármester Úr kedvessége is, amikor a választásunk Daruszentmiklósra esett. 

Örömünkre szolgál, hogy résztvevői lehetünk a daruszentmiklósi hétköznapoknak is.  Az évente augusztusban megrendezésre kerülő falunap számunkra is fontos esemény, melyet a vezetők és a dolgozók egyaránt nagy érdeklődéssel várnak.

Számunkra nagyon fontos az egészség, ezért is nyújtunk anyagi támogatást a daruszentmiklósi sportegyesületnek, valamint a Fejér megyei Köfém SC női kézilabdacsapatának. Véleményünk szerint az egészség és a jó közérzet összfüggésben áll a sporttal és a mozgással.

 A nyugati civilizációkban a rendszeres testmozgás hiánya gyakran áll a testi és lelki problémák hátterében és ezen vélemény már hosszú évek óta tudományosan is  bizonyított. Ebben a tekintetben a sportklubok, a fizikai és a társadalmi élet jelentős szereplői.

A Daruszentmiklós, Fő u. 189. sz. alatt létesített irodaépületünk mindkét vállalat dolgozóinak otthont ad.

A  21.000 m²-es területen épülő logisztikai csarnokunk alapterülete a teljes megvalósulásakor meghaladja majd a 7.000 m²-t.

A beruházás nagyságára való tekintettel azt az elhatározást hoztuk, hogy a Logisztikai központunk négy szakaszban kerül megépítésre. Az első és a második szakasz a csarnok építését tartalmazza, a harmadik szakaszban az irodaépület  az utolsó szakaszban  pedig a szervízcsarnok és a garázs épületeinek  elkészülésével válik tejessé a projekt.

A Srabag - MML Kft. NY-D.-i M.T.I. Győr generálkivitelezővel  együtt 2014. május végére szeretnénk elkészíteni az első és második építési ütemet, valamint a negyedik ütem jelentős részét.

A építmény előregyártott vasbeton szerkezete, valamint a teljes műszaki tartalom (hőszigetelés, burkolatok, gépek, berendezések, stb.) magas színvonalon kerülnek kivitelezésre. Az alapelvünk, mely számunkra nagyon nagy jelentőséggel bír: megbízható partnerek közreműködése, minőségi anyagok felhasználása, a lehető legjobb technikai megoldások alkalmazása, tiszta munkaterületen.

Szeretnénk, ha a partnereink és a vásárlóink részére ez a beruházás cégünk névjegye lenne  és precizításunkról adna tanubizonyságot.

KÖRNYEZETI POLITIKA  Ingrid L. Blecha GmbH. Magyarországi Fióktelepe

Az Ingrid L. Blecha GmbH. Magyarországi Fióktelepe a környezetirányítási rendszert „Logisztikai Központ – raktárbázis, ingatlan„ tevékenységi területre alkalmazza.

Célunk, hogy a környezetre gyakorolt káros hatásokat az összes tevékenységi területen felmérjük és megelőzzük.

A Fióktelep tevékenységi körében elkötelezi magát a mindenkori környezetvédelmi előírások betartására.

A Fióktelep elkötelezi magát a környezetre gyakorolt hatások folyamatos figyelésére és elemzésére.

Üzleti és stratégiai céljait a környezeti szempontok figyelembe vételével kívánja elérni.

Felelősséget vállal az általa előállított szolgáltatások minőségéért.

Minden munkatársunkat környezetvédelmi funkciójának megfelelően tájékoztatjuk, képezzük és motiváljuk, így elősegítjük a környezettel szembeni felelősségtudatuk kialakulását. Munkatársaink elkötelezettek fő irányelveink mellett.

A Fióktelep a célkitűzések megvalósítása érdekében az alábbi alapelvek érvényesítése iránt kötelezi el magát:

 • Építkezés alatt és után a közvetlen környezet rehabilitációja, parkosítás.

 • Kiemelt figyelem fordítása a rend és tisztaság fenntartására.

 • Hulladékok jogszabályokban előírt feltételek szerinti kezelése.

 • Csomagolóanyagként alkalmazott anyagok hulladékainak szelektív gyűjtése.

 • Jövőbeli terv: csomagolási papíranyagok sajtolásos technikával történő tömörítése – ami kisebb helyfoglalás, kevesebb szállítás, ezzel költséghatékonyság és környezeti terhelés csökkentését eredményezi.

 • Veszélyes anyagok felhasználásának optimalizálása, veszélyes hulladékok szelektív kezelése.

 • A veszélyes, a termelési és a kommunális hulladékok figyelemmel kísérésével, célszerű hulladékgazdálkodás alkalmazásával végzi tevékenységét.

 • Az eszközpark további korszerűsítésével a felhasználandó veszélyes anyagok és a kibocsátott káros anyag mennyiségeket csökkenti.

 • Biztosítja a környezet-biztos üzemeltetés feltételeit.

 • Dolgozóink kötelesek a közvetlen munkahelyi környezetüket tisztán tartani.

 • Étkezés, dohányzás csak a kijelölt helyeken megengedett.

 • Szemetet csak az arra kijelölt helyre szabad elhelyezni.


A Fióktelep nagy figyelmet fordít a munka színvonalának és kultúrájának fejlesztésére és a környezetirányítási rendszer folyamatos működtetésével, fejlesztésével, javításával annak magas szinten tartására törekszik.

Jelen környezeti politikai nyilatkozatot és környezetirányítási rendszert a vezetés a vezetőségi átvizsgálások során az alkalmasságára nézve folyamatosan felülvizsgálja, s a szükséges intézkedéseket meghozza és bevezeti.

A környezeti politikában foglaltak ismeretét és betartását az Ingrid L. Blecha GmbH Magyarországi Fióktelepe valamennyi munkatársára és partnerére nézve kötelezően elrendelem.

 

Daruszentmiklós, 2015.

Doris Haselbacher
ügyvezető

KÖRNYEZETI POLITIKA Blecha Kft.

A Blecha Kft. - mint alapvető értéket - elismeri a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontosságát, gazdasági és társadalmi jelentőségét.

Elő kívánja segíteni a szűkebb és tágabb környezetének megóvását, a jelen és a jövő generációk egészséges életfeltételeinek megőrzését, a törvényes és a kötelező előírások figyelembevételével.

Tevékenységében kiemelten kezeli a környezet védelmének szempontjait és annak érvényesítését üzleti kapcsolataiban is elvárja. Megbízható partnere kíván lenni vevőinek és beszállítóinak, anyagi és szakmai gyarapodást nyújtó munkahelye munkatársainak.

A Kft. célja a hazai és nemzetközi piacot érdemben befolyásoló vállalkozásként működni és ezt a pozíciót hosszú távon megtartani.

A Kft. teljes mértékben elkötelezett a környezetvédelem iránt, ezért vezetése elhatározta az MSZ EN ISO 14001:2004 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer kiépítését, bevezetését, s a kiépítés folyamatának megfelelően folyamatos működtetését.

A Kft. a Környezetirányítási rendszert „alumíniumipari termékek értékesítése“ tevékenységi területre alakalmazza.

A vezetői döntésekben meghatározó tényezőnek tekinti a vevői igényeket kielégítő, megbízható, a hatályos jogszabályoknak megfelelő minőségű szolgáltatások teljesítését, a szerződésben vállaltak betartását, továbbá kinyilvánítja elkötelezettségét, hogy a Társaság tevékenységére, termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi követelményeket, szabványelőírásokat, hatósági kötelezéseket és egyéb vállalt követelményeket teljesíti, elkötelezi magát a környezetszennyezés megelőzésére és a környezetvédelmi teljesítmény folyamatos javítására.

A megszerzett partnerek - piaci pozíciók - megtartása és növelése érdekében a Kft. minden dolgozója kötelező feladatává teszi a környezetirányítási rendszer előírásainak betartását és a folyamatos fejlesztésben való közreműködést.

Üzleti és stratégiai céljait a környezeti szempontok figyelembe vételével kívánja elérni.

Beszállítóitól és alvállalkozóitól is elvárja a környezetirányítás iránti elkötelezettséget, minek alapján a munkájukért, termékeikért felelősséget vállal.

Jelen környezeti politikai nyilatkozatot és a környezetirányítási rendszert a vezetés a vezetőségi átvizsgálások során az alkalmasságára nézve folyamatosan felülvizsgálja, s a szükséges intézkedéseket meghozza és bevezeti. 

A környezeti politikát a vállalkozás vezetése és minden alkalmazott támogatja.

A környezeti politikában foglaltak ismeretét és betartását a Blecha Kft. valamennyi munkatársára és partnerére nézve kötelezően elrendelem.


Daruszentmiklós, 2015.

Doris Haselbacher
ügyvezető