Impressum

Ingrid L. Blecha Gesellschaft m.b.H.
veleprodaja aluminijuma
Triftweg 102
2620 Neunkirchen
Österreich 

Telefon: +43 2635 68097
Fax: +43 2635 68096
E-Mail: office@blecha.at

Web: http://www.blecha.at

 • porezni broj: ATU 19669400
 • sedište firme: 2620 Neunkirchen, Austrija
 • pravni oblik: društvo sa ograničenom odgovornošću
 • matični broj FN 119614 d
 • sudski registar A-2700 Wr. Neustadt

podaci banke

 • Raiffeisenlandesbank Niederösterreich Wien AG
  IBAN: AT55 32000 0000 0670 042
  SWIFT-BIC: RLNWATWW
 • Oberbank AG
  IBAN: AT04 15024 0415 1118 702
  SWIFT-BIC: OBKLAT2L

 

sekcija / branša

 • udruga vanjske trgovine (eksport-, import-, tranzit- i trgovina unutar EU)
 • udruga trgovine građevinskog materijala, gvožđa, metalni delova i drva (prodaja gvožđa, čelika, obojenog metala i poluprodukata)
 • udruga metalni tehničara (ostala odobrenja u krugu metalni tehničara)
   

važeće dozvole za obavljanje poslova

 • rezanje od treći dostavljeni/isporučeni metalni šipki, metalni cevi i metalni profila, pomoću poluautomatski i automatski pila
  od: utorka, 22. jula 2010
  poslovođa: Katharina Ganster
 • Poslovanje trgovca po § 103 odl. 1 lit. B Z. 25 GewO 1973
  od: utorka, 12. novembra 1991
  poslovođa: Doris Haselbacher

okružno poglavarstvo Neunkirchen

 • direktorice:
  Katharina Ganster
  Doris Haselbacher

Zbog bolje čitljivosti se opšte odričemo formuliranja koja razlikuju pol. Odgovarajući pojmovi vrede u smislu jednaki prava za sve polove. Skraćena jezička forma ima samo redakcionalne razloge i ne uključuje nikakva ocenjivanja. 

Naše internetstranice www.blecha.at, www.aluprofil.at i www.aluzaun.at se stalno aktualiziraju i kontroliraju. Uprkos svim brigama se mogu podaci i izjave u međuvremenu promeniti. Garanciju za aktualnost, tačnost i celokupnost na raspolaganju postavljeni informacija nemožemo pružiti. Izloženi modeli profila i odgovarajuće informacije podležu konstantnom daljnom razvoju. Zbog toga stvarna izvedba se može razlikovati od uzorka prikazanog na internetstranicama.

Zaštita podataka 

Ova web-stranica upotrebljava Google Analytics, to je servis web-analize od Google lnc. (,,Google"). Google Analytics upotrebljavaju takozvane ,,Cookies", tekstne datoteke, koja se memoriše na Vašem kompjuteru i pomoću Vama omogućava analizu upotrebe web-stranica. Informacije o Vašoj upotrebe ovi web-stranica proizvedene putem Cookies se uobičajeno prenose i memorišu na Serveru od Google u SAD-u. U slučaju aktiviranja IP-Anonimiziranja (vidite niže) na ovoj web-stranici se Vaša IPAdresa skraćuje, od Google unutar država članica Europske unije ili drugi država Sporazuma Europske privrede. Samo u iznimnim slučajevima se puna IP-Adresa prenosi na Server od Google u SAD-u i tamo skraćuje. Po nalogu operatera ove web-stranice će Google upotrebiti ove informacije, kako bi mogao odrediti vrednost upotrebe web-stranice, izraditi Reports o aktivnostima web-stranice, kako bi mogao pružiti ostale usluge operateru web-stranice koje se odnose na upotrebu web-stranica i internet-stranica. Dostavljena IP-Adresa u okviru Google Analytics Vašeg Browser-a se ne uvrstava u ostale podatke od Google. Memorisanje Cookies možete sprečiti putem odgovarajućih postavki u Vašoj Browser-Software; mi Vam obraćamo pažnju na to, da je moguće da u tom slučaju nemožete koristiti sve funkcije ove web-stranice. Izvan toga možete sprečiti prikupljanje podataka i preobradu isti za Google, koja su nastala pomoću upotrebe ove web-stranice i Cookies (uključujući i Vašu IP-Adresu) tako, da zapratite ovaj link [http://tools.google.com!dlpage/gaoptout?hl=de}, napravite download i instalirate raspoložljiv Browser-Plugin. Kroz samo korištenje naši web-stranica se slažete u potpunosti sa preobradom podataka sakupljena od Google, način i razlog preobrade su ispred opisani.

Newsletter

Možete se prijaviti za primanje našeg Newslettera, koji nastaje Double-Opt-In-postupkom. Nakon prijave dobijate jedan Mail, u kojem Vas molimo da potvrdite Vašu prijavu. Bez objave ti podataka primanje Newslettera nije moguće. Ako se želite odjaviti od primanja Newslettera, potvrdite odjavni Link, koji se nalazi na kraju svakog Newslettera.

Za isporuku Newslettera ovlašćujemo obrađivača naloga (CleverReach®). Oni su obvezani da poštivaju važeće propise zaštite podataka. Potpisan je obrađivački ugovor po Art 28 DSGVO-u. Detaljnije informacije sa naše strane ovlaštenom obrađivaču naloga možete zatražiti na office(at)blecha.at .

Obrada podataka nastaje na bazi zakonski propisa po § 96 Abs 3 TKG i takođe po 6 Abs 1 lit a (pristanak) DSGVO.

Obveza svrhe, pravna baza, trajanje memorisanja i primatelj podataka

Mi preobrađujemo Vaše osobne podatke (oslovnjavanje, titula, ime, prezime, ulicu, poštanski broj, mesto, državu, Tel, E-Mail adresu), ako je potrebno, za vreme celokupne poslovne saradnje (od pokretanja, preko izvođenja, do kraja ugovora) te osim toga sukladno po zakonskim obvezama pohrane spisa i dokumentacija,
koje se uostalom sastoje od Zakonika Poduzetnika (UGB), Saveznog Poreznog Zakona (BAO), i zbog isteka mogućeg pravnog spora, kontinuirane garancije i roka garancije, itd.