Tiráž

Ingrid L. Blecha Gesellschaft m.b.H.

veľkoobchod s hliníkom
Triftweg 102
2620 Neunkirchen
Rakúsko 

telefón: +43 2635 68097
fax: +43 2635 68096
e-mail: office@blecha.at

web: http://www.blecha.at

 • UID-Nr: ATU 19669400
 • sídlo: 2620 Neunkirchen, Rakúsko
 • právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
 • obchodný register FN 119614 d
 • obchodný súd A-2700 Wr. Neustadt

Bankové spojenie

 • Raiffeisenlandesbank Niederösterreich Wien AG
  IBAN: AT55 32000 0000 0670 042
  SWIFT-BIC: RLNWATWW
 • Oberbank AG
  IBAN: AT04 15024 0415 1118 702
  SWIFT-BIC: OBKLAT2L

 

Odborná skupina/pracovné odvetvie

 • zahraničný obchod LG (exportný, importný, tranzitný obchod a vnútorný trh)
 • obchod LG so stavebnými materiálmi, železom, železiarskym tovarom a drevom (obchod so železom, oceľou, neželeznými kovmi a polotovarmi)
 • Národný cech technikov v odbore kovov (ostatné oprávnenia v oblasti technicky v odbore kovov)
   

Oprávnenie pre živnostenské podnikanie

 • Rezanie kovových tyčí, kovových rúr a kovových profilov poskytovaných tretími osobami prostredníctvom poloautomatických a automatických píl
  od: štvrtka, 22. júla 2010
  vedenie podniku: Katharina Ganster
 • Obchodná živnosť podľa § 103 ods. 1 písm. B Z. 25 GewO 1973
  od: štvrtka, 12. novembra 1991
  vedenie podniku: Doris Haselbacher

Okresná správa Neunkirchen

 • Vedenie podniku:
  Katharina Ganster
  Doris Haselbacher

Pre lepšiu čitateľnosť sa vyhýbame rodovo odlišujúcej formulácií. Zodpovedajúce pojmy platia v zmysle rovnakých práv v zásade pre všetky pohlavia. Skrátená jazyková forma má len redakčné dôvody a neobsahuje hodnotenie. 

Naše webové stránky www.blecha.at, www.aluprofil.at a www.aluzaun.at sa priebežne aktualizujú a kontrolujú. Napriek všetkej starostlivosti sa údaje a informácie môžu zmeniť. Preto nemožno preberať zodpovednosť alebo záruku za aktuálnosť, presnosť a úplnosť poskytnutých informácií. Zobrazené modely profilov a súvisiace informácie podliehajú neustálemu ďalšiemu vývoju. Skutočné prevedenie sa preto môže líšiť od obrázkov na webových stránkach.

Ochrana osobných údajov 

Táto stránka používa službu Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. (,,Google"). Služba Google Analytics používa takzvané "súbory cookie", textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o používaní týchto webových stránok sa zvyčajne odosielajú na server Google v USA a ukladajú sa tam. Ak je však na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP (pozrite nižšie), spoločnosť Google v členských štátoch Európskej únie alebo iných zmluvných stranách Dohody o Európskom hospodárskom priestore najskôr skráti vašu IP adresu. Len vo výnimočných prípadoch sa odošle úplná adresa IP na server Google v USA a skráti tam. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, na zostavenie prehľadov o aktivite webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa používania webových stránok a používania internetu voči prevádzkovateľovi webových stránok. IP adresa poskytnutá službou Google Analytics ako súčasť služby Google Analytics sa nebude zlučovať s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť v čo najväčšej možnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala údaje vygenerované súborom cookie a súvisiace s používaním webových stránok (vrátane vašej IP adresy), ako aj spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google pomocou tohto odkazu [http://tools.google.com!dlpage/gaoptout?hl=de} prevezmite a nainštalujte dostupný plugin prehliadača. Používaním našej webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google opísaným spôsobom a na vyššie uvedené účely.

Newsletter

Môžete sa zaregistrovať k odberu nášho newslettra na našej webovej stránke pomocou postupu double-opt-in. Po registrácii dostanete e-mail s požiadavkou na potvrdenie vašej registrácie. Bez oznámenia týchto údajov nie je možný odber nášho newslettra. Odber newslettra môžete zrušiť potvrdením odkazu na zrušenie odberu v spodnej časti každého newslettra.

Zasielaním newslettra poverujeme zmluvných spracovateľov (CleverReach®). Títo sa zaviazali dodržiavať platné predpisy o ochrane údajov. Zmluva o spracovaní zmluvy bola uzavretá v súlade s článkom 28 DSGVO. Bližšie informácie o nami poverených zmluvných spracovateľoch si môžete vyžiadať na adrese office(at)blecha.at.

Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe zákonných ustanovení § 96 ods. 3 TKG a článku 6 ods. 1 písm. A) (Súhlas) DSGVO.

Obmedzenie účelu, právny základ, doba uchovávania a príjemca údajov

Vaše osobné údaje (oslovenie, titul, meno, priezvisko, ulica, PSČ, mesto, krajina, telefón, e-mail) spracovávame, ak je to nutné, po celú dobu trvania obchodného vzťahu (od začatia, prevedenia až po ukončenie zmluvy), ako aj v súlade so zákonnými povinnosťami týkajúcimi sa skladovania a dokumentácie,
vyplývajúcimi z Obchodného zákonníka (UGB), Federálneho daňového zákonníka (BAO) až po ukončenie prípadného súdneho sporu, trvalých záručných a garančných lehôt atď.