Stupci i montažni materijal


Stupac za ogradu

Kvadratne cevi bez radijusa: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

dimenzija
60 x 60 x 3 mm
60 x 60 x 4 mm
80 x 80 x 3 mm
80 x 80 x 4 mm
100 x 100 x 3 mm
100 x 100 x 4 mm
120 x 120 x 4 mm
120 x 120 x 5 mm
150 x 150 x 4 mm
150 x 150 x 5 mm

Stupac za ogradu

Kvadratne cevi sa radijusom: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

opis dimenzija vanj. radijus unut. radijus
60 x 60 x 3 mm 6 mm
60 x 60 x 4 mm 3 mm
P088 80 x 80 x 3 mm 6 mm
P80 80 x 80 x 4 mm 6 mm
P066 100 x 100 x 3 mm 8 mm
P061 100 x 100 x 4 mm 10 mm
100 x 100 x 4 mm 10 mm 2,5 mm
P120 120 x 120 x 4 mm 10 mm
200 x 200 x 4 mm 10 mm

Stupac

opis: P12156
dimenzija: 100 x 100 x 4 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

kapa za stupac sa kuglom

opis: K80B
materijal: levani aluminijum
info: za P80 i P088

kapa za stupac sa kuglom

opis: K100B
materijal: levani aluminijum
info: za P061 i P066

kapa za stupac

opis: K80A
materijal: levani aluminijum
info: za P80 i P088

kapa za stupac

opis: K100A
materijal: levani aluminijum
info: za P061 i P066

kugla za stupac

opis: K30C
promer: 30 mm
materijal: levani aluminijum
info: M8

kugla za stupac

opis: K50C
promer: 50 mm
materijal: levani aluminijum
info: M8

kugla za stupac

opis: K80C
promer: 80 mm
materijal: levani aluminijum
info: M8

kugla za stupac

opis: K100C
promer: 100 mm
materijal: levani aluminijum
info: M8

kapa piramida

opis: 25
materijal: levani aluminijum
za oblikovanu cev: 25 x 25 mm

kapa piramida

opis: 30
materijal: levani aluminijum
za oblikovanu cev: 30 x 30 mm

kapa piramida

opis: 80 plosnata
materijal: levani aluminijum
za oblikovanu cev: 80 x 80 mm

kapa piramida

opis: 100 plosnata
materijal: levani aluminijum
za oblikovanu cev: 100 x 100 mm

kapa piramida

opis: K60
materijal: levani aluminijum
za oblikovanu cev: 60 x 60 mm

kapa piramida

opis: K80
materijal: levani aluminijum
za oblikovanu cev: 80 x 80 mm

kapa piramida

opis: K100
materijal: levani aluminijum
za oblikovanu cev: 100 x 100 mm

kapa piramida

opis: K120
materijal: levani aluminijum
za oblikovanu cev: 120 x 120 mm

kapa piramida

opis: K150
materijal: levani aluminijum
za oblikovanu cev: 150 x 150 mm

kapa piramida

opis: light 80
materijal: levani aluminijum
za oblikovanu cev: 80 x 80 x 3 mm

kapa piramida

opis: light 100
materijal: levani aluminijum
za oblikovanu cev: 100 x 100 x 3 mm

čep

materijal: plastika, siva
info: za cev 60 x 60 x 1,5-4 mm

čep

materijal: plastika, siva
info: za cev 80 x 80 x 2-4,5 mm

čep

materijal: plastika, siva
info: za cev 100 x 100 x 3-6 mm

čep

materijal: plastika, crna
info: za ovalnu cev 40 x 20 x 1-3 mm

montažna cipela

opis: 80
info: za cev 80 x 80 mm, od plosnate šipke 70 x 6 mm

montažna cipela

opis: 80
info: za cev 80 x 80 mm, od U-profili

montažna cipela

opis: 100
info: za cev 100 x 100 mm, od plosnate šipke 90 x 6 mm

montažna cipela

opis: 100
info: za cev 100 x 100 mm, od cevi 90 x 90 mm

montažna cipela

opis: 120
info: za cev 120 x 120 mm, od cevi 110 x 110 mm

montažna konzola

opis: poprečna ovalna rupa
materijal: levani aluminijum
info: za cev 60 x 30 mm

montažna konzola

opis: uzdužna ovalna rupa
materijal: levani aluminijum
info: za cev 60 x 30 mm

montažna ploča

dimenzija: 100 x 60 x 10 mm

montažna ploča

dimenzija: 100 x 100 x 10 mm

ploča za zavariti u sredini

opis: 100
dimenzija: 200 x 200 mm
materijal: levani aluminijum
info: za stupac 100 x 100 mm

ploča za zavariti sa strane

opis: 100
dimenzija: 200 x 200 mm
materijal: levani aluminijum
info: za stupac 100 x 100 mm

ploča za zavariti u sredini

opis: 120
dimenzija: 200 x 200 mm
materijal: levani aluminijum
info: za stupac 120 x 120 mm

ploča za zavariti sa strane

opis: 120
dimenzija: 200 x 200 mm
materijal: levani aluminijum
info: za stupac 120 x 120 mm

montažni ugaonik

dimenzija: 60 x 40 x 25 x 6 mm
materijal: sa duguljastom rupom 30 x 6 mm