Nosači ograde i poklopne letvice


nosač ograde

opis: P51
dimenzija: 50 x 30 x 30 x 2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

nosač ograde

opis: P513
dimenzija: 50 x 30 x 30 x 3 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

nosač ograde

opis: P73
dimenzija: 70 x 30 x 30 x 2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

nosač ograde

opis: P733
dimenzija: 70 x 30 x 30 x 3 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

nosač ograde

opis: P70
dimenzija: 70 x 50 x 30 x 2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

nosač ograde

opis: P93
dimenzija: 90 x 50 x 30 x 1,8 / 2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

nosač ograde

opis: P60
dimenzija: 100 x 60 x 15 x 2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

nosač ograde

opis: P420
dimenzija: 40 x 40 x 20 x 2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

nosač ograde

opis: P441
dimenzija: 60 x 40 x 40 x 2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

nosač ograde

opis: P442
dimenzija: 80 x 40 x 40 x 2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

nosač ograde

opis: P443
dimenzija: 60 x 40 x 40 x 3 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

nosač ograde

opis: P444
dimenzija: 80 x 40 x 40 x 3 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

nosač ograde

opis: P661
dimenzija: 80 x 60 x 60 x 3 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

nosač ograde

opis: P6625
dimenzija: 100 x 60 x 60 x 2,5 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

nosač ograde

opis: P83
dimenzija: 80 x 60 x 30 x 2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

nosač ograde

opis: P02
dimenzija: 60 x 30 x 2 mm
dužina: 5000 mm, 6000 mm, 7000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
raspor: 25,3 x 10,5 mm

nosač ograde

opis: P021
dimenzija: 60 x 30 x 1,8 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
raspor: 25,3 x 10,5 mm
info: s preprekom

nosač ograde

opis: P50
dimenzija: 50 x 30 x 1,8 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
raspor: 25,3 x 10,5 mm

nosač ograde

opis: P54
dimenzija: 50 x 40 x 2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

poklopni profil

opis: P03
dimenzija: 25 x 10 x 1,5 mm
dužina: 5000 mm, 6000 mm, 7000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
otvor: 18 mm

poklopni profil

opis: P24
dimenzija: 24,3 x 10 x 1,5 mm
dužina: 5000 mm, 6000 mm, 7000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
otvor: 19,1 mm

poklopni profil

opis: P245
dimenzija: 24,5 x 10 x 2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
otvor: 14,5 mm

poklopni profil

opis: P25
dimenzija: 25 x 10 x 2,5 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
otvor: 13 mm

poklopni profil

opis: P55
dimenzija: 47,3 x 9,2 x 1,2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

kutna spojnica

opis: V104
materijal: lijevani aluminij
info: za okvir kapije P84, P86, P104, P204

kutna spojnica

opis: V67
materijal: lijevani aluminij
info: za okvir kapije P67, P68

kutna spojnica

opis: V02
materijal: lijevani aluminij
info: za okvir kapije P02

okvir kapije

opis: P84
dimenzija: 80 x 60 mm
dužina: 6000 mm, 8000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: u ovaj profil se može umetnuti plosnata šipka 50 x 10 mm i kutna spojnica V104.

okvir kapije

opis: P86
dimenzija: 80 x 60 mm
dužina: 6000 mm, 8000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: u ovaj profil se može umetnuti plosnata šipka 50 x 10 mm i kutna spojnica.

okvir kapije

opis: P104
dimenzija: 104 x 60 mm
dužina: 6000 mm, 8000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: u ovaj profil se može umetnuti plosnata šipka 50 x 10 mm, 50 x 15 mm; kvadratna cijev 50 x 50 mm, pravokutna cijev80 x 40 mm; kutna spojnica V104 ili kutnik 120 x 120 x 10.

okvir kapije

opis: P204
dimenzija: 104 x 60 mm
dužina: 6000 mm, 8000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: u ovaj profil se može umetnuti plosnata šipka 50 x 10 mm, 50 x 15 mm; pravokutna cijev 50 x 30 mm, 80 x 30 mm; kutna spojnica V104 ili kutnik 120 x 120 x 10 mm.

okvir kapije

opis: P67
dimenzija: 82 x 60 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: odgovarajuće poklopne letvice: P24

okvir kapije

opis: P68
dimenzija: 60 x 60 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: odgovarajuće poklopne letvice: P24

F-profil, montažni

opis: P625
dimenzija: 60 x 25 x 2 x 4 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
otvor: 20,7 mm
info: odgovara za sve naše ogradne letve i za kvadratne i pravokutne cijevi širine 18-20mm

Einfassprofil

opis: P626
dimenzija: 63,7 x 66 x 3 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: odgovara za sve naše ogradne letve i za kvadratne te pravokutne cijevi širine 18 – 20 mm

Kontaktirajte nas

Dajte nam do znanja kako vam možemo pomoći. Za vas smo tu: telefonski, putem E-Maila ili Live-Chata.

Upitajte odmah

Abonirajte Newsletter

Budite u toku s našim newsletterom.

Prijava