Nosné laty a krycie lišty


Nosná lata

Označenie: P51
Rozmer: 50 x 30 x 30 x 2 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosná lata

Označenie: P513
Rozmer: 50 x 30 x 30 x 3 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosná lata

Označenie: P73
Rozmer: 70 x 30 x 30 x 2 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosná lata

Označenie: P733
Rozmer: 70 x 30 x 30 x 3 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosná lata

Označenie: P70
Rozmer: 70 x 50 x 30 x 2 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosná lata

Označenie: P93
Rozmer: 90 x 50 x 30 x 1,8/2 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosná lata

Označenie: P60
Rozmer: 100 x 60 x 15 x 2 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosná lata

Označenie: P420
Rozmer: 40 x 40 x 20 x 2 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosná lata

Označenie: P441
Rozmer: 60 x 40 x 40 x 2 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosná lata

Označenie: P442
Rozmer: 80 x 40 x 40 x 2 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosná lata

Označenie: P443
Rozmer: 60 x 40 x 40 x 3 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosná lata

Označenie: P444
Rozmer: 80 x 40 x 40 x 3 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosná lata

Označenie: P661
Rozmer: 80 x 60 x 60 x 3 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosná lata

Označenie: P6625
Rozmer: 100 x 60 x 60 x 2,5 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosná lata

Označenie: P83
Rozmer: 80 x 60 x 30 x 2 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosná lata

Označenie: P02
Rozmer: 60 x 30 x 2 mm
Dĺžka: 5 000 mm, 6 000 mm, 7 000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Drážka: 25,3 x 10,5 mm

Nosná lata

Označenie: P021
Rozmer: 60 x 30 x 1,8 mm
Dĺžka: 6 000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Drážka: 25,3 x 10,5 mm
Info: s priečkou

Nosná lata

Označenie: P50
Rozmer: 50 x 30 x 1,8 mm
Dĺžka: 6 000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Drážka: 25,3 x 10,5 mm

Nosná lata

Označenie: P54
Rozmer: 50 x 40 x 2 mm
Dĺžka: 6 000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Krycia lišta

Označenie: P03
Rozmer: 25 x 10 x 1,5 mm
Dĺžka: 6 000 mm, 7 000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Otvor: 18 mm

Krycia lišta

Označenie: P24
Rozmer: 24,3 x 10 x 1,5 mm
Dĺžka: 5 000 mm, 6 000 mm, 7 000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Otvor: 19,1 mm

Krycia lišta

Označenie: P245
Rozmer: 24,5 x 10 x 2 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Otvor: 14,5 mm

Krycia lišta

Označenie: P25
Rozmer: 25 x 10 x 2,5 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Otvor: 13 mm

Krycia lišta

Označenie: P55
Rozmer: 47,3 x 9,2 x 1,2 mm
Dĺžka: 6 000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Rohová spojka

Označenie: V104
Materiál: hliníkový odliatok
Info: pre rámové profily P84, P86, P104, P204

Rohová spojka

Označenie: V67
Materiál: hliníkový odliatok
Info: pre P67 + P68

Rohová spojka

Označenie: V02
Materiál: hliníkový odliatok
Info: pre nosnú latu P02