Nosilni profili in pokrivne letvice


Nosilci letev

Oznaka: P51
Mere: 50 x 30 x 30 x 2 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P513
Mere: 50 x 30 x 30 x 3 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P73
Mere: 70 x 30 x 30 x 2 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P733
Mere: 70 x 30 x 30 x 3 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P70
Mere: 70 x 50 x 30 x 2 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P93
Mere: 90 x 50 x 30 x 1,8 / 2 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P60
Mere: 100 x 60 x 15 x 2 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P420
Mere: 40 x 40 x 20 x 2 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P441
Mere: 60 x 40 x 40 x 2 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P442
Mere: 80 x 40 x 40 x 2 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P443
Mere: 60 x 40 x 40 x 3 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P444
Mere: 80 x 40 x 40 x 3 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P661
Mere: 80 x 60 x 60 x 3 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P6625
Mere: 100 x 60 x 60 x 2,5 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P83
Mere: 80 x 60 x 30 x 2 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P02
Mere: 60 x 30 x 2 mm
Dolžina: 5000 mm, 6000 mm, 7000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Utor: 25,3 x 10,5 mm

Nosilci letev

Oznaka: P021
Mere: 60 x 30 x 1,8 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Utor: 25,3 x 10,5 mm
Podatki: z mostičkom

Nosilci letev

Oznaka: P50
Mere: 50 x 30 x 1,8 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Utor: 25,3 x 10,5 mm

Nosilci letev

Oznaka: P54
Mere: 50 x 40 x 2 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Prekrivna letev

Oznaka: P03
Mere: 25 x 10 x 1,5 mm
Dolžina: 5000 mm, 6000 mm, 7000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Odprtina: 18 mm

Prekrivna letev

Oznaka: P24
Mere: 24,3 x 10 x 1,5 mm
Dolžina: 5000 mm, 6000 mm, 7000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Odprtina: 19,1 mm

Prekrivna letev

Oznaka: P245
Mere: 24,5 x 10 x 2 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Odprtina: 14,5 mm

Prekrivna letev

Oznaka: P25
Mere: 25 x 10 x 2,5 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Odprtina: 13 mm

Prekrivna letev

Oznaka: P55
Mere: 47,3 x 9,2 x 1,2 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Kotni spojnik

Oznaka: V104
Material: ALU-litina
Podatki: za vratni okvir profil P84, P86, P104, P2014

Kotni spojnik

Oznaka: V67
Material: ALU-litina
Podatki: za vratni okvir profil P67 + P68

Kotni spojnik

Oznaka: V02
Material: ALU-litina
Podatki: za nosilci letev P02

Vratni okvir profil

Oznaka: P84
Mere: 80 x 60 mm
Dolžina: 6000 mm, 8000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Podatki: V tem profilu je mogoče vstaviti ploščat material 50 x 10 mm in vstaviti vogalni priključek V104.

Vratni okvir profil

Oznaka: P86
Mere: 80 x 60 mm
Dolžina: 6000 mm, 8000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Podatki: V tem profilu je mogoče vstaviti ploščat material 50 x 10 mm in vstaviti vogalni priključek V104.

Vratni okvir profil

Oznaka: P104
Mere: 104 x 60 mm
Dolžina: 6000 mm, 8000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Podatki: V tem profilu je lahko ploščat material 50 x 10 mm, 50 x 15 mm; Oblikovalna cev 50 x 50 mm, 80 x 40 mm; Vstavljen je kotni konektor V104 ali kot 120 x 120 x 10 mm.

Vratni okvir profil

Oznaka: P204
Mere: 104 x 60 mm
Dolžina: 6000 mm, 8000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Podatki: V tem profilu je lahko ploščat material 50 x 10 mm, 50 x 15 mm; Oblikovalna cev 50 x 30 mm, 80 x 30 mm; Vstavljen je kotni konektor V104 ali kot 120 x 120 x 10 mm.

Vratni okvir profil

Oznaka: P67
Mere: 82 x 60 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Podatki: primerene pokrivne letvice: P24

Vratni okvir profil

Oznaka: P68
Mere: 60 x 60 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Podatki: primerene pokrivne letvice: P24

F-profil, montažni

Oznaka: P625
Mere: 60 x 25 x 2 x 4 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Odprtina: 20,7 mm
Podatki: primeren za vse običajne letvice ali profile širine 18 – 20 mm

Montažni profil

Oznaka: P626
Mere: 63,7 x 66 x 3 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Podatki: primeren za vse običajne letvice ali profile širine 18 – 20 mm

Contacte con nosotros

Sporočite nam, kako vam lahko najbolje pomagamo. Na voljo smo vam preko telefona, e-pošte ali klepeta v živo.

Vprašajte zdaj

Naročite se na glasilo

Bodite na tekočem z našimi glasili.

Registriraj se zdaj