BLECHA

Specijalni profili friško štampani.

Štampamo prototip vašeg specijalnog profila u obliku 3D plastičnog printa!

Dobiti 3D-printa

Jedan 3D-prototip, pa čak imao i geometrijski kompleksnu formu, se veoma jednostavno izradi i individualno prilagodi. Izrada prototipa brža je u usporedbi sa konvencionalnim metodama, a funkcionalno testiranje i otkrivanje pogrešaka deo su procesa razvoja produkata. 3D-modeli su fleksibilni – jednom nacrtani 3D-modeli mogu se menjati i ponovno štampani i to u veoma kratkom roku. Takođe su izuzetno idealni za mustre.

Tehničke specifikacije

Veličine u preseku do 180 x 180 mm

Visina do 200 mm moguća

veoma precizne tolerancije dimenzja od +/- 0,3 mm

štampa u bojama plava, bela ili siva moguća

Rok isporuke

1-2 nedelje (zavisi o varijanti)

Varijanta 1: Vi imate skicu

mi crtamo profil za vas u dwg-formatu

vi odobravate nacrt

mi štampamo uzorak poželjnog profila u 3D-Printu

vi dobijate uzorak profila i dwg-nacrt

paušala bez PDV: od € 180.-

Varijanta 2: Vi već imate upotrebljiv 2D- ili 3D-nacrt u dwg-formatu

Mi štampamo uzorak poželjnog profila u 3D-Printu po vašem nacrtu

Mi vam šaljemo prototip 3D-printa

Paušala bez PDV: od € 90.-

Mediji

Kontaktirajte nas

Dajte nam do znanja kako vam možemo pomoći. Za vas smo tu: telefonski, putem E-Maila ili Live-Chata.

Upitajte odmah

Abonirajte bilten

Budite u toku sa našim biltenom.

Prijava